Nowości
AirTouch N20
AirTouch N20
90,00 zł
AirFit N30i
AirFit N30i
400,00 zł
AirFit N30
AirFit N30
400,00 zł
AirFit F30
AirFit F30
630,00 zł

Akcja rabatowa - warunki udziału

Szczegółowe zasady oferty

Oferta "resmedwspiera".

 1. W celu wsparcia klientów sklepu internetowego sklepresmed.pl („Klient”) podczas epidemii i umożliwienia korzystania z terapii obturacyjnego bezdechu sennego, ResMed Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pokornej 2, lok. U18A (00-199) Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000398211, NIP 5272667838, REGON 145839380, o kapitale zakładowym w wysokości 50 500,00 zł („Resmed”) - przygotowała ofertę „resmedwspiera” dostępną w sklepie internetowym www.sklepresmed.pl. („Oferta „resmedwspiera”).
 2. W sprawach nieuregulowanych w Ofercie „resmedwspiera” zastosowanie znajdują również postanowienia regulaminu sklepu internetowego sklepresmed.pl, w tym w szczególności postanowienia dotyczące reklamacji, które są rozpatrywane na tych samych zasadach oraz zasady możliwości skorzystania z prawa odstąpienia, dostępne pod adresem: https://sklepresmed.pl/pl/i/Regulamin-sklepu-internetowego/1 („Regulamin”). Wszelkie określenia pisane wielką literą niezdefiniowane powyżej, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
 3. Oferta „resmedwspiera” dotyczy wszystkich produktów dostępnych do zakupu w sklepie internetowym Resmed pod adresem sklepresmed.pl (każdy z osobna dalej jako „Produkt” lub łącznie „Produkty”) zgodnie z zasadami opisanymi w Ofercie „resmedwspiera”.
 4. Podczas składania Zamówienia, po wpisaniu w miejscu na kod rabatowy hasła resmedwspiera Resmed obniży ceny Produktów umieszczonych w Koszyku o 15% od wartości Koszyka („Obniżenie Ceny”). Obniżenie Ceny zostanie udzielone w taki sposób, że regularna cena za Produkt lub Produkty zakupione przez Klienta dokonującego Zamówienia („Korzystający z Oferty”) w ramach Oferty „resmedwspiera” zostanie pomniejszona o wysokość Obniżenia Ceny, liczonej od pełnej, regularnej ceny Produktu lub Produktów. Obniżenie Ceny nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Produktów zakupionych w ramach Oferty „resmedwspiera”, które Korzystający z Oferty ponosi w pełnej wysokości.
 5. Przekazanie przez Korzystającego z Oferty kodu, o którym mowa w pkt. 3 powyżej po złożeniu Zamówienia nie uprawnia do Obniżenia Ceny.
 6. Oferta „resmedwspiera” obejmuje zamówienia dokonywane w sklepie interentowym sklepresmed.pl w przedziale cenowym od 100 zł do 5 500 zł. W przypadku Zamówień niemieszczących się we wskazanym zakresie cenowym Obniżenie Ceny nie jest możliwe. Korzystający z Oferty ma możliwość skorzystania z Oferty „resmedwspiera” tylko jednorazowo.
 7. Przyznane przez Resmed w ramach Oferty „resmedwspiera” Obniżenie Ceny, o którym mowa w pkt. 3 powyżej nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.
 8. Klient dokonując zakupu Produktów w sklepie internetowym sklepresmed.pl ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Oferty „resmedwspiera”.
 9. Oferta „resmedwspiera” obowiązuje od 1 września do 31 października 2020 r. do godziny 23:59:00.
 10. Oferta „resmedwspiera” nie obejmuje zakupu Produktów dostępnych w ramach refundacji.
 11. Resmed zastrzega sobie prawo do zmiany Oferty „resmedwspiera” w okresie jej obowiązywania określonym w pkt. 9 powyżej, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Korzystającego z Oferty przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany Oferty „resmedwspiera” będą obowiązywały od dnia następującego po dniu ich opublikowania w sklepie internetowym sklepresmed.pl i po przekazaniu informacji o zmianie Korzystającym z Oferty.

Pozdrawiamy

Zespół ResMed Polska

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl